poniedziałek, 19 sierpnia 2019r.

CEIDG – co to? Czym jest CEIDG? Co się w niej znajduje?

CEIDG co to Czym jest CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to rejestr publiczny do którego wpisane są wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wpis do tego rejestru jest obowiązkowy dla każdego, kto ma zamiar założyć swój własny biznes i prowadzić go w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.  CEIDG została uruchomiona w lipcu 2011 r. Wcześniej jego odpowiednikiem były funkcjonujące w każdej gminie Ewidencje Działalności Gospodarczej. Rozwiązanie to było jednak zbyt mało efektywne, dlatego dokonano jego centralizacji. Nadzór nad CEIDG sprawuje minister właściwy do spraw związanych z gospodarką.

Zadania CEIDG

Do głównych celów prowadzenia Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest ewidencjonowanie przedsiębiorców, którzy działają jako osoby fizyczne. Rejestr zawiera dane o poszczególnych firmach oraz umożliwia bezpłatny dostęp do informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednolity formularz wpisu do CEIDG sprawia, że struktura danych o poszczególnych podmiotach jest znormalizowana. Wbudowana w internetowy system CEIDG wyszukiwarka umożliwia w prosty sposób odnalezienie informacji o poszczególnych firmach, dzięki niej sprawdzimy czy dany podmiot posiada wymagane koncesje, licencje i zwolnienia. Zawarte na stronie www filmy instruktażowe pozwolą poznać prawidłowy sposób wypełnienia wniosku. Jest to opcja, która umożliwi założenie swojej firmy każdej chętnej osobie bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy.

Jakie dane podawane są przy wpisie

Każdy przedsiębiorca wpisujący się do CEIDG zobowiązany jest podać swoje poprawne dane oraz informacje dotyczące zakładanej firmy. Obowiązkowym elementem wpisu jest podanie swojego imienia i nazwiska, numeru PESEL, informacji o obywatelstwie oraz adresu do doręczeń. Ponadto jeśli przedsiębiorca posiada numer NIP lub REGON to również zobowiązany jest do jego podania. Ważnym punktem wpisu do CEIDG jest zamieszczenie tytułu prawnego jaki przysługuje danej osobie do nieruchomości których adresy podaje we wniosku. Ponadto nowy przedsiębiorca podaje numer telefonu, adres poczty elektronicznej czy adres swojej strony internetowej. Wpisuje także kod Polskiej Klasyfikacji Działalności, który nadawany jest w zależności od rodzaju prowadzonego biznesu. W momencie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składany jest jednocześnie wniosek o wydanie numeru REGON oraz NIP. Jest to duże ułatwienie dla osób chcących zacząć prowadzić swoją własną firmę.

Może spodobać Ci się również:

ksiazki

Introligatorstwo a klej. Dlaczego klejenie jest tak ważne w poligrafii?

19 lipca 2019

Aby cały proces introligatorski zakończył się oczekiwanym efektem, spełnione muszą być trzy warunki. Po pierwsze, konieczna jest prawidłowa obsługa maszyn introligatorskich. Po drugie, zastosowana musi być odpowiednia technologia. I po…

Czytaj więcej