piątek, 08 grudnia 2023r.

Niemiecki pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia – co zrobić w takiej sytuacji? Gdzie się zgłosić?

Niemiecki pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia – co zrobić w takiej sytuacji? Gdzie się zgłosić?

Każdemu pracownikowi należy się wynagrodzenie za wykonaną pracę. Termin wypłaty określa się w podpisywanej przez obydwie strony umowie, tam także zostaje podana forma przekazania pieniędzy pracownikowi. Sytuacja, w której pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, budzi wiele wątpliwości i obaw o dalszą współpracę.

Brak wynagrodzenia za pracę w Niemczech — co możesz zrobić?

Wyjeżdżając do pracy za granicę, wynagrodzenie należy się za każdy przepracowany miesiąc, ew. tydzień jeśli pracodawca przewidział taką częstotliwość przekazywania wypłat. Kiedy mija dzień przekazania wynagrodzenia, a pieniądze nie pojawiają się na koncie, dochodzi do niekomfortowej sytuacji.

Zanim jednak sprawa zostanie zgłoszona do stosownych organów, warto najpierw spróbować wyjaśnić tę kwestię z przełożonym lub osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie przelewów. Niejednokrotnie zdarza się, że chociaż to obowiązek, którego pracodawca bezwzględnie musi dopilnować, przeszkodą stają się problemy natury technicznej.

Pracodawca odmawia wypłaty należnej pracownikowi pensji? Zacznij działać!

Jeśli pracownik nie jest w stanie dojść do porozumienia z pracodawcą i ten odmawia wypłaty należnego mu wynagrodzenia, należy bezzwłocznie podjąć kroki, które pozwolą odzyskać należność za wykonaną pracę. Istnieje kilka metod egzekwowania należnych pracownikowi praw, warto jednak zacząć od najbardziej podstawowych. Być może nie będzie konieczności angażowania w sprawę prawników.

Najbardziej elementarne działania powinny ograniczać się do wystosowania odpowiedniego pisma do pracodawcy, w którym pracownik wzywa go wypłaty wynagrodzenia. Należy w nim zawrzeć podstawowe informacje, jak czas pracy, za który należne jest wynagrodzenie, należną kwotę oraz numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać zrealizowany przelew. W piśmie należy zawrzeć też klauzulę zobowiązującą pracodawcę do wykonania przelewu w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.

Pismo z wezwaniem do zapłaty wynagrodzenia nie przyniosło rezultatów? Zgłoś sprawę do odpowiednich organów!

Jeśli mimo wezwania do wypłaty wynagrodzenia, przełożony unika spełnienia swojego obowiązku, sprawę należy zgłosić do odpowiednich instytucji. Warto najpierw rozeznać się, w jakich miejscach zacząć. Pozwoli to skrócić cały proces i szybciej odzyskać pieniądze.

Sprawę należy skierować do sądu pracy. Wniesienie pozwu i egzekwowanie swoich praw może okazać się kłopotliwe, jeśli pojawia się bariera językowa. W takim wypadku najlepiej zgłosić się do organizacji, które pomogą w sporządzeniu stosownej dokumentacji i wystąpią w imieniu pracownika przed sądem.

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 7

Taśma mocna jak stal. Dlaczego warto używać ją do zabezpieczania towarów?

1 maja 2021

Wiele firm stosuje różne sposoby dotyczące zabezpieczania towarów. Jedne mogą być bardziej skuteczne, natomiast drugie mniej. Jednak warto postawić na taki rodzaj zabezpieczeń, który naprawdę będzie przynosił korzyści. Dużo przedsiębiorstw…

Czytaj więcej