czwartek, 18 lipca 2024r.

W jakiej formie pracodawca powinien wręczyć Ci niemieckie wypowiedzenie umowy o pracę? Jakie metody są niedozwolone?

photo 1423592707957 3b212afa6733cropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHw1fHxsYXd8ZW58MXwwfHx8MTY2NDYyMzYxMAixlibrb 1.2.1q80w1080

Wypowiedzenie umowy o pracę to dokument, którego otrzymania obawia się wielu pracowników. Obawy te są jeszcze większe w momencie pracy za granicą. Słaba znajomość języka i przepisów prawa pracy mogą spowodować, iż pracodawca będzie miał w kwestii zwolnienia przewagę. W jakiej formie wręczenie wypowiedzenia jest dozwolone, a jakie metody zwolnienia pracowników nie są dozwolone?

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech – jakie metody są dozwolone?

Sposoby wręczania wypowiedzenia umowy o pracę w Niemczech są ściśle określone przez przepisy prawne. Dokument ten powinien zostać wręczony w formie pisemnej osobiście bądź przesłany pocztą. Ponadto musi znaleźć się tam podpis osoby upoważnionej do reprezentacji pracodawcy. Są to dwie dozwolone metody, jeżeli chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech.

W dokumencie tym powinny znaleźć się wszystkie wymagane informacje, do których zaliczamy, m.in.: okres wypowiedzenia, a jeśli jest to zwolnienie natychmiastowe konkretny powód rozwiązania stosunku pracy.

Musisz wiedzieć, że pracodawca ma prawo wręczyć Ci wypowiedzenie, ale musi być ono zgodne z przepisami, zawierać wszystkie niezbędne informacje i mieć prawidłowo wyznaczony okres wypowiedzenia. Jeśli stwierdzisz, że wypowiedzenie zawiera błędy lub zostało wręczone niezgodne z przepisami np. z datą wstecz, masz prawo do reakcji, a nawet dochodzenia swoich praw przed sądem.

Wypowiedzenie w Niemczech – czego nie może pracodawca?

Niemieckie przepisy przewidują sytuacje, kiedy pracownik może zostać zwolniony, ale prawo także chroni pracowników przed zwolnieniem, gdyż musi ono być społecznie uzasadnione.

Wypowiedzenie w Niemczech nie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, przekazane ustnie bądź przez SMS. W takich sytuacjach wypowiedzenie jest niezgodne z przepisami.

Dlaczego pracodawcy łamią prawo prawem?

Należy mieć na uwadze fakt, że nie każdy pracodawca łamie prawo i wykorzystuje niewiedzę pracowników, aby ich zwolnić. Mogą zdarzyć się jednak takie sytuacje, i to właśnie z tego powodu pracownik, powinien znać swoje prawa, a jeśli zajdzie taka potrzeba skorzystać z oceny prawnej.

Powodem, dla którego pracodawcy łamią prawo, może być między innymi:

– chęć szybszego zwolnienia pracownika np. bez okresu wypowiedzenia (w tym przypadku wręczone może zostać także wypowiedzenie dyscyplinarne)

– uniknięcie dodatkowych kosztów (skonstruowanie wypowiedzenia w taki sposób, aby nie wypłacić pracownikowi odprawy bądź wynagrodzenia za niewykorzystany urlop lub zwolnienie lekarskie w przypadku choroby).

Bez względu na to, czym kierował się pracodawca, zwalniając Cię, musi postępować zgodnie z prawem, a łamanie przepisów podlega karze, dlatego warto dochodzić swoich roszczeń.

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 4

Jak wygląda niemiecka umowa o prace? Na jakie szczegóły warto zwrócić uwagę?

1 lipca 2021

Praca w Niemczech wiąże się nie tylko z koniecznością wykonywania określonych obowiązków, ale również ze znajomością podstawowych przepisów dotyczących zatrudnienia. Jednym z elementów, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jest niemiecka…

Czytaj więcej

Biznes

Nowe technologie

Praca