piątek, 08 grudnia 2023r.

Podatek od nieruchomości – ile wynosi?

Podatek od nieruchomości - ile wynosi?

Podatek od nieruchomości należy do grupy opłat ustalanych przez samorząd lokalny. Trafia on w całości do budżetu gminy. Jest to równocześnie jedno z głównych źródeł jego finansowania. Każdego roku Minister Finansów ustala maksymalne stawki podatku, do których rada gminy się dostosowuje. Wartości przewidziane na 2020 r. zostały ujęte w Obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 r. Można je znaleźć w Monitorze Polskim z roku 2019 pod pozycją nr 738.

Podatek od nieruchomości – kto i kiedy musi go zapłacić?

Obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości spoczywa na:

 • właścicielu,
 • użytkowniku wieczystym,
 • samoistnym posiadaczu,
 • posiadaczu zależnym nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

Opodatkowaniu podlegają: grunty, budynki, a także budowle, służące do prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy również zwrócić uwagę na to, jak liczone są terminy powstania obowiązku podatkowego. Zwykle jest to kolejny miesiącem po objęciu w posiadanie nieruchomości. Jednak w przypadku budowli lub budynków termin liczony jest od 1 stycznia roku następnego od zakończenia budowy, lub rozpoczęcia użytkowania wieczystego (jeśli nastąpiło to przed wykończeniem).

Podatek od nieruchomości – stawki podatkowe w roku 2020

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości określa Minister Finansów. Oznacza to, że Rada Gminy nie może ustalić podatku lokalnego powyżej kwoty określonej w Obwieszczeniu. Nie oznacza to, że każdy samorząd ustala najwyższą możliwą stawkę. Przykładowo niemal o połowę niższy podatek niż ten w Obwieszczeniu Ministra Finansów zapłacą mieszkańcy Zielonej Góry (podatek od gruntu wynosi tam 0,27 zł za 1 m kw. natomiast mieszkalny 0,42 zł za 1 m kw.). Podobnie wygląda to w Tarnowie, czy Radomiu. Natomiast wzrost opłat najbardziej odczują mieszkańcy m.in.: Warszawy, Krakowa oraz Łodzi.

W roku 2020 wysokość stawek maksymalnych wzrosła aż o 1,8% w stosunku do roku poprzedniego, jako skutek wzrostu cen towarów i usług na rynku i wynosi:

 • grunty przeznaczone na działalność gospodarczą – 0,95 zł za 1 m kw.,
 • grunty pod wodami – 4,80 zł za 1 ha,
 • grunty pozostałe – 0,50 zł za 1 m kw.,
 • grunty niezabudowane na obszarze rewitalizacji oraz te, dla których przewiduje się zabudowę mieszkaniową, usługową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 3,15 zł za 1 m kw.,
 • budynki mieszkalne i ich części – 0,81 zł za 1 m kw.,
 • budynki przeznaczone na działalność gospodarczą i ich części (dot. też budynków mieszkalnych przeznaczonych na ten cel) – 23,90 zł za 1 m kw.,
 • budynki i ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł za 1 m kw.,
 • budynki i ich części, w których świadczy się usługi zdrowotne – 4,87 zł za 1 m kw.,
 • pozostałe budynki i ich części – 8,05 zł za 1 m kw.,
 • budowle – 2% ich wartości.

Podatek od nieruchomości zwykle opłaca się w ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Wyjątek stanowią sytuację, w których wysokość należności nie przekracza 100 zł. Wówczas wpłaty należy dokonać jednorazowo.

Może spodobać Ci się również:

Czym charakteryzują się tokarki do metalu z płaskim łożem?

Czym charakteryzują się tokarki do metalu z płaskim łożem?

1 grudnia 2020

Urządzenia tokarskie pomocne są w przypadku masowej produkcji detali. Nowoczesne centra obróbcze wykorzystujące systemy CNC są w stanie zapewnić obróbkę na wysokim poziomie i przeprowadzoną jednocześnie w precyzyjny sposób. Wśród…

Czytaj więcej

Biznes

Nowe technologie

Praca